Institute

, ,

Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu are in dotare următoarele echipamente şi aparate medicale: aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie.

In cadrul Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu se desfasoara activitati de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

Proporţia bolnavilor internaţi in Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu care au domiciliul în afara judeţului Bucuresti este mai mare de 40%.
Proporţia bolnavilor externaţi din Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 0,5%.

Proporţia bolnavilor transferaţi din Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,02%.

Conform Ministerului Sanatatii, Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu este incadrat la clasificarea IM conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.